Політика конфіденційності

1. Загальні положення
Ця Політика конфіденційності (далі - "Політика") визначає порядок збору, обробки та зберігання персональних даних користувачів веб-сайту https://son.lviv.ua/ (далі - "Сайт").

2. Визначення термінів
Персональні дані — будь-яка інформація про визначену або визначену фізичну особу (суб'єкта персональних даних), а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, інші відомості, які дозволяють ідентифікувати фізичну особу.
Обробка персональних даних — будь-які дії з персональними даними, включаючи їх збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, відновлення, знищення, а також поширення або надання доступу до них, переклад з однієї мови на іншу, передачу, видалення та інші дії.
Згода на обробку персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи на обробку її персональних даних у певних цілях.

3. Збір та обробка персональних даних
3.1. Сайт збирає наступні персональні дані користувачів:
Ім'я
Адреса електронної пошти
Коментарі
IP-адреса
Файли cookie
3.2. Персональні дані користувачів збираються з наступних джерел:
Форми реєстрації та зворотного зв'язку на Сайті
Файли cookie
Системи аналітики веб-трафіку
3.3. Персональні дані користувачів використовуються з наступних цілей:
Надання послуг Сайту
Відповіді на запити користувачів
Покращення роботи Сайту
Проведення маркетингових заходів
3.4. Користувач має право надати згоду на обробку своїх персональних даних в маркетингових цілях. Надання такої згоди є добровільним і не є обов'язковою умовою для користування Сайтом.
3.5. Користувач може в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши відповідний запит на адресу centrsnu@gmail.com

4. Зберігання та захист персональних даних
4.1. Персональні дані користувачів зберігаються на Сайті протягом терміну, необхідного для досягнення мети їх збирання, але не довше 7 років з моменту останнього використання користувачем Сайту.
4.2. Сайт вживає заходів для захисту персональних даних користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, знищення або поширення.

5. Права суб'єктів персональних даних
5.1. Суб'єкт персональних даних має право:
Знати про місцезнаходження своїх персональних даних, про мету їх обробки, а також отримувати доступ до своїх персональних даних
Отримувати інформацію про умови обробки персональних даних
Вимагати виправлення неточної або неповної інформації про себе
Вимагати видалення своїх персональних даних
Оскаржувати обробку своїх персональних даних
Звертатися з запитаннями щодо обробки своїх персональних даних до власника Сайту
5.2. Для реалізації своїх прав суб'єкт персональних даних може надіслати відповідний запит на адресу centrsnu@gmail.com.

6. Зміни до Політики
6.1. Сайт може вносити зміни до цієї Політики. Нова редакція Політики публікується на Сайті.

7. Застосовне законодавство
7.1. Ця Політика регулюється законодавством України, зокрема Законом України "Про захист персональних даних"

8. Передача персональних даних третім особам
8.1. Сайт не передає персональні дані користувачів третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.
8.2. Сайт може передати персональні дані користувачів третім особам у таких випадках:
Для виконання вимог законодавства України за законним запитом державних органів
Для виконання умов договорів з постачальниками послуг, що залучаються для роботи Сайту (хостинг-провайдери, IT-компанії тощо)
8.3. У разі передачі персональних даних третім особам, Сайт вживає заходів для забезпечення того, щоб такі треті особи дотримувалися умов цієї Політики.

9. Файли cookie
9.1. Сайт використовує файли cookie для збереження персональних налаштувань користувачів, поліпшення роботи Сайту та аналізу веб-трафіку.
9.2. Користувач може відключити або обмежити використання файлів cookie налаштуваннями свого браузера. Відключення файлів cookie може призвести до певних обмежень у роботі Сайту.

10. Вікові обмеження
10.1. Сайт не призначений для осіб, які не досягли 18 років.
10.2. Якщо Сайту стане відомо про те, що персональні дані були надані особою, яка не досягла 18 років, Сайт видалить такі персональні дані.

11. Відповідальність
11.1. Сайт не несе відповідальності за шкоду, завдану користувачеві внаслідок неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на отримання доступу до персональних даних користувача.

12. Звернення користувачів
12.1. З усіх питань, що стосуються цієї Політики, користувачі можуть звертатися до власника Сайту за адресою centrsnu@gmail.com.

13. Дата оновлення Політики
13.1. Ця Політика оновлена 15.05.2024р.